Forma opakovaných plateb

Automatické platby jsou založeny na základě souhlasu klienta při potvrzení objednávky na stránce POKLADNA zaškrtnutím políčka “Souhlasím s opakovanými platbami…”.

Důvod opakovaných plateb

Poskytovatel poskytuje možnost opakovaných automatických plateb, které zjednodušují placení měsíčních a ročních členství, jmenovitě I WANT IT ALL a LAZY CAT. Bez souhlasu s opakovanými platbami nelze členství zakoupit.

Cena

Ceny účtované automatickými platbami závisí na tom, jaké členství a v jakém intervalu si klient zvolí.

LAZY CAT
Měsíční členství – 1 000 CZK
Roční členství      – 10 000 CZK

I WANT IT ALL
Měsíční členství – 2 000 CZK
Roční členství – 20 000 CZK

Frekvence plateb

Ve shrnutí automatických opakovaných plateb na stránce POKLADNA je vždy vidět výše aktuální platby, budoucí platby a kdy tato nejbližší budoucí platba bude stržena.

Měsíční členství
se účtuje jednou měsíčně v den zakoupení členství.

Roční členství
se účtuje jednou ročně v den zakoupení členství.

Variabilita strhávaní

1. Cena za členství je neměnná a předem daná.
2. V případě zvýšení/snížení ceny služby je klient informován. V případě nesouhlasu s vyšší/nižší cenou má klient možnost zrušit automatické platby a ukončit svou účast v programu.

Zrušení služby opakovaných plateb

Klient má možnost zrušit automatické opakované platby kdykoli během trvání členství pomocí následujících možností:

  1. Na stránce Můj účet a to s okamžitou platností.
  2. Prostřednictvím e-mailu na adresu info@petramoves.cz. Vyřízení požadavku do 7 dnů.
  3. Zavoláním na číslo +420 775 344 999 a sdělením požadavku příslušné osobě. Vyřízení požadavku do 7 dnů.