Stres náš každodenný, menej je Viac!

Každý jeden z nás v súčasnej dobe prechádzame neopakovateľným, jedinečným procesom individualizácie. Neviem, či si do hĺbky duše uvedomujeme, v akom silne potentnom čase máme tú česť teraz prebývať. V mojej praxi s klientmi sú posledné mesiace ústrednou témou zahltenosť, vyčerpanosť, necitlivosť, neistota a strach. Vo výsledku nám tieto pocity poslúžia ako skvelý odrazový mostík. A kam? Do svojho stredu.
A čo to reálne zamená, sa pokúsim popísať nižšie.